חומר לימודי

חומר לימודי

תלמידי/ות גלרי אקדמי זכאים/ות לחומרים לימודיים למגוון קורסים לצפייה והורדה, כחלק מסילבוס הלימוד.
כדי לצפות ולהוריד את התכנים עליך להיות מחובר/ת למערכת בסיסמה שתסופק ע"י גלרי אקדמי.